Home

Galerie Badweg 3

 

Badweg 3

8701 XG BOLSWARD

0515-336451

info@galeriebadweg3.nl

Vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Zaterdag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur

en op afspraak!!

LET OP: opening EXPO Maaike Hogerhuis en Theo Schouten op zaterdag 27 januari 2018 om 16.00 uur!!!!!

2018

 

Theo Schouten (Hindeloopen) & Maaike Hogerhuis (Gytsjerk) - 27 jan tm 18 feb

 

Lily Berger (Burgwerd) & Herman van der Made (Harlingen) - 3 mrt tm 25 mrt

 

Tjitske Andriesse (Workum) - 31 mrt tm 22 apr

 

Maarten Bos (Witmarsum) & Griet Halbertsma (Heemstede) - 2 jun tm 24 jun

 

ART XPRZ (diverse kunstenaars) - 7 jul tm 29 jul

 

Marja Griede (Bolsward) & Natasja Knap (Harlingen) &

Hilda Klaassen (Drachten) - 8 sep tm 30 sep

 

Gerdie de Jong, Joris Collier (Leeuwarden) & Dirk Smoor (Exmorra) - 6 okt tm 28 okt

 

Margreet van der Meer (Oosterlittens) & Wietske Hellinga (Dokkum) -

3 nov tm 25 nov

 

Wietske Lycklama à Nijeholt (Langezwaag) - 1 dec tm 23 dec

 

Galerie Badweg 3 wil hedendaagse kunst toegankelijk maken voor een breed publiek.

 

Copyright © All Rights Reserved